top of page

Co nowego w Power BI? Poznaj bliżej lipcową aktualizację
Lipcowa aktualizacja dostarczyła wielu ciekawych funkcjonalności. Z całą pewnością wykorzystamy część z nich przy tworzeniu raportów w BitPeak. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych zmian.#1: Reporting

Power BI wprowadził możliwość dodania legendy do wykresu, w którym dane zostały sformatowane warunkowo według skali kolorów. To bardzo przydatna funkcjonalność, która wyjaśnia znaczenie kolorów i pokazuje zakres liczbowy danych.

Rys 1. Wykres przedstawiający liczbę sprzedanych biletów.


W pierwszym kroku należy przejść do sekcji Format -> Data colors -> Default color.
Rys. 2. Przejście do okna, w którym możemy ustawić reguły formatowania.


Następnie należy ustawić reguły formatowania warunkowego. Najważniejszym polem jest Based on field.

Rys. 3. Ustawienie reguł formatowania.


Po ustawieniu reguł formatowania warunkowego, w sekcji Format pod polem General, pojawi się pole Legend.
Rys. 4. Włączenie legendy.


Ten rodzaj legendy jest dostępny tylko dla poniższych wykresów:

· Stacked bar chart,

· Stacked column chart,

· Clustered bar chart,

· Clustered column chart,

· 100% stacked bar chart,

· 100% stacked column chart,

· Scatter chart.# 2: Reporting

Nowa aktualizacja umożliwia również zmianę nazwy fragmentatora hierarchicznego. Podczas tworzenia takiego fragmentatora, nazwa jest dodana domyślnie na podstawie pól wejściowych.

Rys. 5. Domyślna nazwa fragmentatora hierarchicznego.


W sekcji Format -> Slicer header -> Title text można dowolnie zmienić nazwę fragmentatora. Jest to szczególnie istotne, gdy przez dużą liczbę pól, nazwa jest bardzo długa i przestaje być czytelna.

Rys. 6. Dostosowanie nazwy fragmentatora hierarchicznego.# 3 : Modeling

Kolejna nowa funkcjonalność jest skierowana do branży finansowej i ucieszy w szczególności entuzjastów Excela. Wraz z lipcową aktualizacją Power BI, zostało dodanych aż 49 funkcji finansowych.

Funkcje mają te same nazwy co w Excelu, więc użytkownicy Excela bardzo łatwo się w nich odnajdą. Dostępne są w każdej wersji językowej, natomiast nazwy funkcji są tylko w języku angielskim. Poniżej kilka z nich:

· FV(Rate, NPer, Pmt, [Pv], [Type])

Oblicza przyszłą wartość z inwestycji na podstawie okresowych, stałych płatności i stałej stopy procentowej.

· PMT(Rate, NPer, Pv, [Fv], [Type])

Oblicza rate spłaty pożyczki opartej na stałych ratach i stałym oprocentowaniu.

· PV(Rate, NPer, Pmt, [Fv], [Type])

Oblicza wartość bieżącą inwestycji – całkowitą obecną wartość serii przyszłych płatności.

· RATE(NPer, Pmt, Pv, [Fv], [Type], [Guess])

Oblicza stopę procentową dla okresu pożyczki lub inwestycji.


# 4 : Data Preparation

Funkcjonalność, która była często zgłaszana przez użytkowników i została teraz wprowadzona to globalna opcja wyłączenia automatycznego wykrywania typów kolumn. Opcję znajdziemy w poniższej ścieżce: File -> Options and settings -> Options -> Global -> Data Load.

Rys. 7. Ustawienie globalnej opcji wyłączenia automatycznego wykrywania typów kolumn.

Microsoft po raz kolejny udowodnił, że sugestie użytkowników są dla niego bardzo istotne. Wiele zmian w lipcowej aktualizacji zostało wdrożonych właśnie na prośbę użytkowników. Power BI z miesiąca na miesiąc wzbogacany jest o nowe funkcjonalności, co czyni go narzędziem coraz silniejszym i dostosowanym do oczekiwań użytkowników. Pełną treść najnowszych aktualizacji można znaleźć pod linkiem: https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/blog/power-bi-desktop-july-2020-feature-summary/.Joanna Bednarska

Junior BI Consultant w BitPeak

joanna.bednarska@bitpeak.pl

132 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page