top of page

Nowości Power BI: deployment pipelinesCo nowego w sierpniowym wydaniu Power BI? Jak i w poprzednich miesiącach - wiele. Dodano między innymi obsługę perspektyw przy personalizacji wizualizacji, Q&A w trybie Direct Query dla źródeł danych takich jak SQL Server 2019, Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics. Zachęcam do zapoznania się z poniższym linkiem, aby dowiedzieć o ostatnich aktualizacjach i ulepszeniach: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-august-2020-feature-summary/

Tymczasem w tym artykule chciałabym przedstawić funkcjonalność, która została udostępniona w maju tego roku i jest naprawdę warta uwagi!


Co to takiego deployment pipeline?

Potoki wdrażania – bo tak brzmi polska nazwa deployment pipelines, mają usprawnić proces zarządzania wdrożeniami i ułatwić przenoszenie elementów pomiędzy przestrzeniami. Modelowy potok składa się z trzech przestrzeni roboczych: deweloperskiej, testowej i produkcyjnej, przy czym nie jest konieczne posiadanie wszystkich przestrzeni. Tworząc potok możemy pominąć jedną z nich.

Pierwszym elementem potoku jest przestrzeń deweloperska. Powinna być miejscem tworzenia i opracowywania zawartości raportów. Przestrzeń powinna być dostępna dla zespołu tworzącego raporty.

Kolejnym elementem jest przestrzeń testowa. Przenoszone są tu elementy po zakończeniu etapu wprowadzania zmian. Jej zawartość powinna być udostępniana testerom lub użytkownikom biznesowym. Przestrzeń ta może być również wykorzystana do uruchamiania testów z większą ilością danych. 

Ostatnim elementem jest przestrzeń produkcyjna, a jej zawartość powinna być udostępniona użytkownikom końcowym w organizacji.

Deployment pipelines w programie Power BI
GIF 1. Interface potoków wdrażania w Power BI [1]

Słów kilka o zarządzaniu zawartością przestrzeni

Zawartością wszystkich przestrzeni danego potoku możemy zarządzać z poziomu jednego, zbiorczego panelu.  Panel daje możliwość wdrażania całej zawartości lub wybranych elementów przestrzeni. Jego interfejs jest bardzo przyjemny i intuicyjny.

Podczas wdrażania zawartości z jednego etapu potoku do innego, kopiowane są tylko zestawy danych, raporty oraz pulpity nawigacyjne. Przenoszenie przepływów danych (ang. dataflows) czy raportów podzielonych na strony (ang. paginated reports) nie jest jeszcze możliwe. Przenoszone raporty w każdej przestrzeni mają osobne ID oraz adresy URL.


W każdej przestrzeni w potoku możemy stworzyć konfigurację poprzez reguły parametrów i reguły źródła danych. Konfiguracja ta jest dedykowana dla danego zestawu danych i nie jest nadpisywana podczas wdrażania zmian. Dzięki temu każdy etap potoku może korzystać z różnych baz danych. 

Dużym plusem rozwiązania jest również to, że uprawnienia do potoku są nadawane oddzielne od uprawnień do poszczególnych przestrzeni. Funkcjonalność deployment pipelines jest dostępna tylko dla organizacji posiadających licencję Premium, a użytkownik korzystający z tej funkcjonalności musi mieć licencję Pro. Produkcyjna przestrzeń robocza musi być przestrzenią Premium.


Czego brakuje?

Istotnym ograniczeniem jest brak wersjonowania. W niefortunnej sytuacji, w której zostanie popełniony błąd podczas wdrażania, nie ma łatwego scenariusza wycofania zmian. Wersjonowanie jest możliwe w nieco innym podejściu, rekomendowane jest zapisywanie plików PBIX na OneDrive, a następnie podłączenie się do tych plików z przestrzeni deweloperskiej.

Uważam, że pomimo ograniczeń obecnej wersji deployment pipelines są bardzo pomocne w zarządzaniu wydaniami, a wprowadzenie ich jest dużym krokiem w stronę sprawnego procesu wdrażania rozwiązań Power BI. 


Jeżeli zainteresował Cię temat wykorzystania pipelines do wdrażania zmian w Power BI, zapraszam do śledzenia naszego cyklu filmów Azure DevOps, w których opowiemy o wykorzystaniu Azure DevOps do wdrażania zmian w innych komponentach Azure, takich jak: bazy danych, ADF czy Databricks.Ela Lipowska Business Intelligence Developer ela.lipowska@bitpeak.plMateriał źródłowy

[1] Microsoft Power BI Blog, https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/introducing-power-bi-deployment-pipelines-preview/

221 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page