Spróbuj bookmarks w Power BIPodczas ostatniej pracy nad raportem dla naszego klienta, wielokrotnie wykorzystywaliśmy zakładki (ang. bookmarks). W tym artykule przedstawimy czym są zakładki i omówimy, gdzie je wykorzystujemy. Ich zastosowanie przybliżymy na kilku przykładach. Zakładki w Power BI to miejsca, w których przechowujemy odpowiednio skonfigurowane strony raportu lub konkretne wizualizacje. Możemy do nich wracać w wybranym przez nas momencie na panelu Zakładek lub przełączać się między nimi za pomocą przycisków. Aby jak najlepiej zrozumieć działanie zakładek, przejdźmy do przykładu ich użycia.


Przed rozpoczęciem pracy należy otworzyć panel Zakładek oraz Selekcji w widoku przedstawionym na poniższym zdjęciu.

Rys.1 Otworzenie panelu zakładek i selekcji


Zakładki i przełączanie się między wizualizacjami

Po uruchomieniu odpowiednich paneli, można przejść do tworzenia pierwszych zakładek. W naszym przykładzie stworzymy dwie zakładki (główną i szczegółów), a każda z nich będzie miała inne wizualizacje. Aby to zrobić, należy w raporcie wstawić wizualizacje szczegółów oraz wizualizacje główną, które chcemy wykorzystać. Pierwszą zakładką, którą tworzymy jest zakładka główna. W tym celu ukrywamy na panelu selekcji wizualizacje, które mają być widoczne tylko w szczególe. Drugą zakładką jest zakładka szczegółu. W tym celu ponownie ukrywamy wizualizacje, które nie są nam potrzebne na tym widoku. Między tak powstałymi dwoma zakładkami, możemy się łatwo przełączać otrzymując odpowiednie, satysfakcjonujące nas widoki.


Na filmie poniżej przedstawione jest przykładowe założenie dwóch zakładek.


Mając stworzone zakładki możemy ustawić akcje na przyciskach, które są z nimi związane. W efekcie, będziemy mogli między nimi przełączać się bezpośrednio na wizualizacji. W tym celu, w panelu wizualizacji wybieramy pole Akcje a następnie wybieramy opcje Zakładka. Dzięki temu możemy określić, do której z zakładek ma się odnosić nasz przycisk.


Dodanie akcji przedstawia poniższy film.

Zakładki i przedstawianie szczegółowych informacji

Innym zastosowaniem zakładek może być ich wykorzystanie do wyświetlania szczegółowych informacji na temat naszych wizualizacji. W tym celu musimy dodać do naszego raportu selekcję składającą się z kształtu dymku, informacji tekstowej, przycisku informacji i powrotu. Następnie postępujemy jak w poprzednim kroku i ukrywamy odpowiednio wizualizacje, które mają się nie pojawiać w głównej zakładce oraz w zakładce informacji. Ważne jest to, aby po dodaniu nowych wizualizacji, które chcemy aby były niewidoczne w zakładkach już wcześniej założonych, zaktualizować istniejące zakładki. Jak to zrobić? Wystarczy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na poprzednie zakładki i wybrać opcję Zaktualizuj.


Stworzenie okna informacji oraz aktualizacje poprzednich zakładek przedstawia poniższy film.


Zakładki mają dużo więcej zastosowań niż te przedstawione powyżej. Na przykład możemy stworzyć zakładkę, która będzie ukrywać sekcje fragmentatorów, przyciski mogą odnosić się do innych wizualizacji, innych szczegółów. Jednak zasada ich dodawania zawsze jest taka sama. Wykorzystanie zakładek może znacznie uatrakcyjnić nasze raporty co przełoży się na lepszy odbiór naszych produktów. Warto więc poświęcić czas podczas budowania raportu na ich dodanie. Możliwości Power BI są ogromne. Zachęcamy do przeczytania innych artykułów na naszym blogu, aby lepiej je poznać!


Monika Wróblewska

Business Intelligence Consultant

monika.wroblewska@bitpeak.pl

282 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie