top of page

Jak wyróżnić raporty w Power BI? Analiza warunkowaGdy po raz kolejny widzimy raport wykorzystujący wykres kolumnowy, mamy wrażenie, że nic w nim już nas nie zaskoczy. Więc co zrobić, aby taki wykres zachęcił naszych klientów, a jednocześnie nie był jednym z tysiąca takich samych? W tym artykule przedstawiamy prosty ‘trick’ jak to osiągnąć.

W przykładzie poniżej posłużymy się wykresem przedstawiającym średnią cenę biletu w poszczególnych miesiącach. Naszym celem jest wyszczególnienie słupków dla miesięcy, w których cena była najwyższa. Chcemy, aby nasz wykres ‘podkreślił’ najlepsze wyniki.


Na początku zacznijmy od stworzenia miary, która będzie zaznaczała na naszym wykresie dwa najlepsze wyniki sprzedażowe w danym roku. W tym celu musimy stworzyć miarę zwracającą kolor w zależności od rankingu średniej ceny biletu. Należy stworzyć zmienne, które ułatwią nam kalkulację oraz dzięki którym nasz raport będzie działał wydajniej.


Rys. 1 Kalkulacja miary przyporządkowującej kolory do poszczególnych wyników.


Mając wyliczoną powyższą miarę, możemy jej użyć przy formatowaniu kolorów danych. Dzięki temu kolory kolumn w naszym wykresie będą zmieniały się w zależności od wartości średniej ceny biletu w danej kolumnie na kolory zadeklarowane w mierze.

Rys. 2 Wybór formatowania koloru na wizualizacji.

Efektem takiego działania jest poniższy wykres. Widać na nim, że dwie kolumny z najwyższą wartością mają inny kolor. Ponadto dzięki zadeklarowaniu w mierze Top 2 średnie ceny biletów zmiennej zależnej od roku, możemy na fragmentatorze zmieniać rok, dla którego przedstawiamy nasz wykres, pokazując najlepsze wyniki dla konkretnego roku.

Rys. 3 Wykres kolumnowy z oznaczonymi dwoma najlepszymi wynikami


Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić nasz wykres możemy stworzyć fragmentator, który będzie zmieniał nam automatycznie liczbę najlepszych wyników, którą chcemy zobaczyć. Do tej pory była to stała liczba 2. Pierwszym krokiem, aby to osiągnąć jest stworzenie parametru analizy warunkowej. Możemy to zrobić klikając na zakładkę modelowania i wybierając opcje nowego parametru:

Rys. 4 Tworzenie nowego parametru analizy warunkowej.


Po wybraniu opcji analizy warunkowej możemy nadać nazwę naszemu parametrowi oraz ustawić wszystkie interesujące nas zmienne takie jak maksimum i minimum, wartość domyślną oraz przyrost. Ważnym elementem w tym przypadku jest zaznaczenie opcji dodania fragmentatora, który utworzy się wtedy automatycznie. Po zapisaniu tworzy się nam również nowa tabela z wartościami od zadeklarowanego minimum do maksimum.

Rys. 5 Tabela powstała podczas tworzenia parametru analizy warunkowej.


Mając stworzony parametr możemy przejść do edycji naszej pierwotnej miary podkreślającej najlepsze wyniki. W tym celu musimy dodać nową zmienną bazującą na parametrze Top N.

Rys. 6 Miara wybierająca top N najlepszych wyników.


Efektem takich działań jest fragmentator, dzięki któremu możemy dynamicznie zmieniać nasz wykres:

Rys. 7 Przykład wyboru dwóch oraz pięciu najlepszych wyników.


Nie ograniczając się do podstawowych funkcjonalności, a poznając nowe narzędzia Power BI możemy w prosty sposób sprawić, aby przedstawiane przez nas grafiki się wyróżniały. Warto o tym pamiętać, kiedy planujemy nowe raporty.

Podczas współpracy z naszymi klientami przywiązujemy dużą uwagę do szczegółów. Atrakcyjność wizualna projektów BitPeak to jeden z ważnych aspektów proponowanych rozwiązań. Zachęcamy do zgłębiania możliwości, jakie daje Power BI i służymy pomocą, jeśli chodzi tworzenie przykuwającej uwagę treści. Keep an eye on the detail!Monika Wróblewska

Business Intelligence Consultant

monika.wroblewska@bitpeak.pl


Źródło:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-what-if264 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page