top of page

Nowe funkcjonalności Power BI wrzesień 2021

Co nowego w Power BI? We wrześniowej aktualizacji Microsoft zapewnił wiele ciekawych funkcjonalności. Dodano między innymi nowe możliwości formatowania przycisków, wykresów liniowych oraz aktualizację funkcji DAX.


1. Nowe formatowanie przycisków wzniesie warstwę wizualną raportu na kolejny poziom!


Umiejętne posługiwanie się przyciskami daje wiele możliwości deweloperowi raportów, natomiast użytkownikowi końcowemu poczucie interakcji z raportem, porównywalnej do tej w aplikacjach mobilnych. Można je zastosować m.in. tworząc Bookmarks. Więcej na ten temat Spróbuj bookmarks w Power BI (bitpeak.pl).


Wrześniowa aktualizacja wzbogaciła sekcję przycisków o:


-> Nowe kształty

Do tej pory jedynym dostępnym kształtem był prostokąt. W tym momencie mamy do dyspozycji, takie kształty jak:

  • Strzałka

  • Sześciokąt

  • Ośmiokąt

  • Owal

  • Równoległobok

  • Pięciokąt

  • Trapez

oraz wiele innych.


Prostokąt pozostał domyślnym kształtem przycisku. Aby go zmienić należy zaznaczyć przycisk, a następnie na panelu formatowania rozwinąć sekcję Kształt i wybrać dowolną pozycję z listy rozwijanej.


Rys.1 – Okno formatowania przycisków


-> Niestandardowy obraz lub ikonę przycisku

Zespół Microsoft rozbudował sekcję przycisków jeszcze bardziej, tym razem pozwalając twórcy raportu dodać dowolną grafikę lub ikonę do przycisku oraz dopasować ją w zależności od interakcji. Co więcej, deweloper może również wybrać położenie ikony względem całego przycisku z listy rozwijanej.


Rys.2 – Dodawanie obrazu lub ikony


-> Efekty:

  • Cień kształtu

  • Blask kształtu

  • Rotacja przycisku oraz tekstu


Wszystkie efekty dostępne są w sekcji formatowania.

Rys.3 – Efekty przycisków


2. Nareszcie są! Etykiety serii na wykresie liniowym.


Wyczekiwaną funkcjonalnością jest możliwość dodania etykiet serii na wykresie liniowym. W oknie formatowania pojawiła się sekcja Etykiety serii, w której można włączyć oraz formatować etykiety, co w znaczący sposób wpływa na poprawę czytelności wykresu, zwłaszcza przy dużej liczbie elementów wyświetlonych na legendzie.

Rys.4 – Dodawanie etykiet serii.


3. Aktualizacja funkcji CALCULATE.


Bardzo prawdopodobne, że podczas tworzenia bardziej skomplikowanego kontekstu filtrów używając funkcji CALCULATE natknęliśmy się poniższy błąd.
Dotychczas niezbędne było obejście problemu i skorzystanie z funkcji FILTER wewnątrz CALCULATE.


Microsoft postanowił uprościć życie deweloperom i od tego momentu używanie funkcji agregujących w wyrażeniach logicznych w kontekście filtra zostało dopuszczone do składni języka DAX, co poprawi czytelność kodu, jednak nie wpłynie na jego wydajność.


Omówiony zestaw funkcjonalności z pewnością uatrakcyjni stronę wizualną raportów, ale również ułatwi pisanie złożonych miar, które od teraz będzie bardziej intuicyjne.


Lista wszystkich nowych funkcjonalności dostępna jest na blogu Microsoft Power BI September 2021 Feature Summary | Microsoft Power BI Blog |Zuzanna Krawczyk

Business Intelligence Consultant

zuzanna.krawczyk@bitpeak.pl

127 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page