top of page

Nowości w październikowej aktualizacji Power BIOstatnia aktualizacja Power BI przyniosła kilka ciekawych funkcjonalności m.in. możliwość użycia mapy termicznej w Azure Maps, poprawę wydajności i elastyczności trybu DirectQuery, dostępność nowej generacji usługi Power BI Premium czy nowe funkcje DAX.


1. Mapa termiczna w wizualizacji Azure Maps


Jest to rodzaj wizualizacji danych wywodzący się z kartografii, który przedstawia liczby za pomocą natężenia kolorów. Do tej pory użytkownicy, którzy chcieli stworzyć tego typu mapę musieli wspomagać się zewnętrznymi narzędziami. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności w trybie Preview należy włączyć ją w opcjach Power BI.


Rys. 1 Wybrana opcja Azure map visual w Preview features


Opcja formatowania mapy pozwala osobie tworzącej raport na dowolną konfigurację pod kątem doboru kolorów, wielkości punktów czy przybliżenia widoku. Tego typu wizualizacje mają zastosowanie np. podczas mierzenia częstotliwości wystąpienia zdarzeń w różnych lokalizacjach lub porównywania wskaźników pomiędzy regionami czy krajami.


Rys. 2 Przykład zastosowania mapy termicznej w Azure Maps2. Ulepszenie trybu DirectQuery dla zestawu danych Power BI oraz Azure Analysis Services


Nowa aktualizacja daje dużą elastyczność w zakresie usuwania nieużywanych tabel z modelu oraz wybierania dokładnie tych, które potrzebujemy podczas jego tworzenia. W poprzednich wersjach podczas połączenia DirectQuery z zestawem danych oraz Azure Analysis Services model zawierał wszystkie tabele, bez możliwości edycji w tym zakresie. Tak jak w przypadku mapy termicznej, aby skorzystać z funkcjonalności Preview należy wcześniej zaznaczyć ją w opcjach.


Rys. 3 Wybrana opcja DirectQuery w Preview features

Rys. 4 Przykład możliwości wskazania tabel podczas połączenia


Oprócz większej elastyczności znacznie poprawiono wydajność trybu DirectQuery za pomocą równoległego wykonywania zapytań oraz użycia inteligentnego buforowania.


3. Nowa generacja usługi Power BI Premium


Druga generacja (znana jak Premium Gen2) jest dostępna dla każdego subskrybenta Premium i wprowadza nowe funkcjonalności w zakresie:

  • możliwości zakupu licencji na użytkownika niezależnie od posiadanej licencji na pojemność

  • poprawionej wydajności operacji analitycznych, które przebiegają do 16 razy szybciej niż dotychczas

  • autoskalowania, które pozwala dodać wirtualne rdzenie na czas 24 godzin, aby uniknąć spadku wydajności spowodowanego przeładowaniem pojemności

  • większej możliwości konfiguracji powiadomień dla administratorów

  • ulepszenia metryk danych związanych z wykorzystaniem pojemności


Rys. 5 Włączenie Premium Gen2 w Power BI Service4. API pozwalające na eksport raportu do pliku – aktualizacja fazy Preview


Nowa funkcjonalność, która pozwala za pomocą REST API wyeksportować raporty Power BI do pliku w formacie PDF, PPTX czy PNG. Aktualizacja fazy Preview zwiększa limit eksportów na pojemność z 50 na godzinę do 50 na minutę. Zniesione zostało także ograniczenie w postaci maksymalnej liczby współbieżnych stron w raporcie.5. Nowe funkcje bitowe w DAX oraz optymalizacja funkcji SWITCH


Październikowa aktualizacja rozszerzyła szeroką gamę funkcji o te związane z operacjami bitowymi:

  • BITLSHIFT oraz BITRSHIFT pozwalają na przesunięcie bitowe w prawo lub w lewo

  • BITAND, BITOR oraz BITXOR zwracają wartość logicznej operacji AND, OR, XOR obliczoną na poszczególnych bitach

Użytkownicy mogą zauważyć poprawioną wydajność funkcji SWITCH w przypadku, kiedy przyjmuje powyżej 100 wartości lub wyrażenia odnoszą się do wielu innych miar w raporcie.


Lista wszystkich nowych funkcjonalności dostępna jest na blogu Microsoft Power BI October 2021 Feature Summary | Microsoft Power BI Blog |


Emil Janik

Junior Consultant

emil.janik@bitpeak.pl

125 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page