Q&A Part 1 – Pytaj Power BI o swój biznes i uzyskuj odpowiedzi!Jedną z zaawansowanych funkcjonalności Power BI jest obsługa języka zapytań naturalnych – oznacza to, że użytkownicy biznesowi mogą formułować pytania dotyczące danych w sposób biznesowy, bez konieczności używania fachowej terminologii technicznej. Dzięki temu istnieje możliwość tworzenia szybkich ad hoc-owych wizualizacji w celu lepszego poznania swojego biznesu.


Rys. 1 – Przykład wizualizacji Q&A


Funkcjonalność Q&A (ang. questions and answers) może być dodana bezpośrednio jako wizualizacja lub jako odrębny przycisk w obrębie raportu, umożliwiający nawigację do tej wizualizacji (przydatne, jeśli projektantowi raportu zależy na optymalnym wykorzystaniu miejsca na stronie raportu lub istnieje przesłanka biznesowa, aby rozdzielić Q/A od pozostałych wizualizacji).


Q&A składa się z czterech komponentów:

  • pola tekstowego do wpisania pytania (ang. question box). W tym miejscu użytkownik definiuje swoje pytanie, a także wyświetlane są mu sugestie mające na celu pomóc dokończyć pisanie tego pytania,

  • listy predefiniowanych pytań,

  • ikony umożliwiającej zamianę wizualizacji Q&A w standardową wizualizację,

  • ikony ustawień, gdzie projektanci raportu mają możliwość konfiguracji i optymalizacji ustawień języka naturalnego.

Rozpoczynając pracę z Q&A warto w pierwszej kolejności skorzystać z listy predefiniowanych pytań, które albo mogą dać od razu odpowiedź na poszukiwane pytanie (bo np. ktoś z zespołu zadał już podobne pytanie i zostało ono zapisane) albo mogą dać pewną wskazówkę, jak należy korzystać z tego typu wizualizacji (jak formułować pytania).


Rys. 2 – Sugerowane pytania (zielone kafelki)


Wybierając pierwsze z sugerowanych pytań, wizualizacja Q&A automatycznie proponuje wizualizację. Warto zauważyć, że w pytaniu podkreślone są słowa kluczowe wpisane przez użytkownika, które zostały rozpoznane przez silnik zapytań.


Rys. 3 – Podkreślone rozpoznane słowa kluczowe w pytaniu


Jeśli użytkownik biznesowy uzna, że woli inną wizualizację niż domyślnie zaproponowana, również w obrębie zadanego pytania istnieje możliwość zdefiniowania tej preferencji.


Rys. 4 – Określenie preferowanej wizualizacji przez użytkownika


Może zdarzyć się sytuacja, że silnik zapytań nie rozpozna wpisanej przez użytkownika frazy. Wówczas jest ona podkreślana czerwonym kolorem, natomiast automatycznie wyświetlane są sugestie mające na celu doprecyzowanie danego pojęcia. Jeśli to się nie uda, istnieje możliwość definicji swojego pojęcia (szczegóły jak to zrobić zostaną opisane w kolejnym artykule w serii Q&A).


Rys. 5 – Tekst nie został rozpoznany (wyświetlane są sugestie)


Rys. 6 – Możliwość zdefiniowania pojęcia „revenue”


Wizualizacja Q&A wchodzi w interakcje z pozostałymi wizualizacjami, czego przykładem może być filtrowanie krzyżowe.


Rys. 7 – Filtrowanie krzyżowe


Gdy użytkownik będzie już zadowolony z otrzymanego efektu pracy i uzna wyniki za poprawne, istnieje możliwość zamiany wizualizacji Q&A w standardową wizualizację za pomocą odpowiedniego przycisku.


Rys. 8 – Zamiana Q&A na standardową wizualizację


Podobnie jak w przypadku standardowych wizualizacji, użytkownik ma również możliwość personalizacji wizualizacji Q&A według własnych potrzeb.


Rys. 9 – Personalizacja wizualizacji Q&A


Co dalej?

Gorąco zachęcam do skorzystania z wizualizacji Q&A w swoich raportach w Power BI. Jest to bardzo intuicyjne narzędzie poprawiające komfort użytkownika. W kolejnej części serii Q&A opowiem o najlepszych praktykach związanych z konfiguracją i optymalizacją silnika zapytań języka naturalnego, dzięki którym wizualizacja Q&A poprawia swoje działanie.Mateusz Bargieł Business Intelligence Consultant

mateusz.bargiel@bitpeak.pl

102 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie