top of page

Q&A Part 2 – Naucz Power BI jak udzielać poprawnych odpowiedzi biznesowi!Power BI dostarcza swoim użytkownikom w swojej ofercie ciekawą funkcjonalność, polegającą na możliwości bezpośrednio zadawania pytań przy użyciu języka naturalnego, co znacznie ułatwia codzienną pracę z raportami. Podstawy tej funkcjonalności zostały przedstawione w artykule https://www.blog.bitpeak.pl/post/q-a-part-1-pytaj-power-bi-o-sw%C3%B3j-biznes-i-uzyskuj-odpowiedzi, gdzie zamieszczona jest podstawowa ścieżka postępowania, jak w ogóle zacząć używać Q&A. Jednak, aby zapewnić użytkownikom jeszcze wyższy komfort i pozytywne wrażenie płynące z korzystania z Q&A, została wprowadzona możliwość „trenowania” tej funkcjonalności poprzez twórców/administratorów raportów Power BI. Główne trzy czynności, które mogą służyć potencjalnym usprawnieniom to:

1) Przegląd pytań zadawanych przez użytkowników (ang. review questions)

2) Uczenie Q&A poprawnego rozumienia pytań (ang. teach Q&A)

3) Zarządzanie zdefiniowanymi pojęciami (ang. manage terms)


W prawnym górnym rogu wizualizacji Q&A znajduje się koło zębate, po którego kliknięciu istnieje możliwość przejścia do jednej z tych opcji.

Rys. 1 – koło zębate w wizualizacji Q&A


Rys. 2 – Strona startowa usprawnień Q&A


Sekcja przeglądu pytań pozwala najlepiej zapoznać się z potrzebami biznesowymi użytkowników raportu i jest punktem wyjścia do kolejnych usprawnień. Dla pytań, w których któraś z fraz nie została rozpoznana, istnieje możliwość przejścia do definiowania nieznanych pojęć przy pomocy ikony ołówka.


Rys. 3 – Przegląd pytań


Uczenie Q&A może odbywać się również poprzez testowe wpisanie danego pytania przy użyciu języka naturalnego, dla wszystkich nierozpoznanych pojęć zostaną wyświetlone okna dialogowe, gdzie należy wskazać, co tak naprawdę oznacza dane pojęcie np. że zmienna „przychód” jest tożsama ze zmienną „sprzedaż globalna”. Po wskazaniu punktów odniesienia, Power BI generuje podgląd dla wygenerowanego wyniku.


Rys. 4 – Uczenie Q&A


Okno do zarządzania pojęciami pozwala przeglądać dotychczas zdefiniowane frazy i ich definicje. Pozwala to weryfikować ich poprawność i aktualność.


Rys. 5 – Zarządzanie pojęciami


W zakładce „Modeling” istnieją również dodatkowe funkcjonalności wprowadzające dodatkowe możliwości dalszych usprawnień np. synonimy (ang. field synonyms). Pozwalają one powiązać alternatywne pojęcia odnoszące się do konkretnych kolumn z danymi. Dodatkowo, istnieje możliwość zdefiniowania czy dana kolumna lub tabela ma być widoczna przez Q&A czy ukryta w obrębie tej funkcjonalności.


Rys. 6 – Okno definiowana synonimów


Kolejna opcja to etykiety wierszy (ang. row labels). Ustawia się je dla kolumn, które najlepiej identyfikują dany wiersz w tabeli. Ustawienie to definiowane jest jako właściwość tabeli w widoku modelowania. Dzięki takim dodatkowym metadanym, wizualizacja Q&A jest w stanie znacznie lepiej dobrać odpowiedni wykres do zadanego pytania przez użytkownika.


Jak zostało już wspomniane w Q&A Part 1, użytkownik ma możliwość posiłkowania się sugerowanymi pytaniami. Domyślnie, wizualizacja Q&A automatycznie generuje zestaw sugerowanych pytań na podstawie istniejącego modelu danych, natomiast istnieje możliwość, aby nadpisać ten zestaw pytań swoimi propozycjami, które mogą być znacznie bardziej adekwatne.


Rys. 7 – Predefiniowane pytania


Opisane powyżej czynności, pod warunkiem ich regularnego wykonywania znacznie poprawiają komfort pracy z wizualizacją Q&A, gdyż coraz precyzyjniej odpowiada ona na najbardziej wnikliwe pytania użytkowników. Warto pochylić się wspólnie z użytkownikami, szczególnie w początkowym etapie wdrożenia takiej funkcjonalności, nad odpowiednią definicją pojęć i synonimów.


W kolejnym artykule opowiem o najlepszych praktykach samego modelowania danych w celu poprawnej obsługi Q&A w Power BI. Pozwoli to zapewnić wysoki odsetek poprawnych interpretacji pytań już od samego początku korzystania z Q&A, co jednoznacznie przekłada się na lepszy odbiór i akceptację wśród użytkowników.

Mateusz Bargieł

Business Intelligence Consultant

mateusz.bargiel@bitpeak.pl86 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page