top of page

Jak tworzyć wizualizacje Mapbox w Power BI ?Narzędzie Mapbox jest na obecny moment jedną z najbardziej nowoczesnych usług, umożliwiających precyzyjne analizowanie danych przedstawionych na mapie. Jedną z jego największych zalet jest możliwość tworzenia spersonalizowanych rozwiązań mapowych. Polegają one na tym, że styl mapy oparty jest bezpośrednio na rzeczywistych danych biznesowych np. map ciepła, map klastrowych czy wizualizacji trójwymiarowych i wiele innych. Wizualizacja Mapbox może być zaimportowana bezpośrednio do programu Microsoft Power BI Desktop jako wtyczka. Poniżej przedstawiamy przykład takiej implementacji.


Rys. 1 - Wizualizacja Mapbox w Power BI


Jak skonfigurować wizualizacje Mapbox w Power BI?

W celu dodania wizualizacji Mapbox w Power BI Desktop, w sekcji Wizualizacje należy wybrać ikonę trzech kropek. Następnie, zaznaczamy Zaimportuj wizualizację z pliku. Po pomyślnym załadowaniu pojawi się ona pod domyślnymi wizualizacjami. Następnie należy przeciągnąć ikonę wizualizacji na kanwę raportu i dostosować jej rozmiar.

Wizualizacja Mapbox ma wydzielone dwie sekcje do konfiguracji:

 • Pola (ang. fields) – gdzie definiujemy, które pola danych powinny być przedstawione na mapie

 • Format (ang. format) – gdzie definiujemy typ i wygląd wizualizacji, styl mapy, ustawienia zoomu oraz kontrolki MapBox ułatwiające korzystanie z mapy.

Aby wizualizacja się wyświetlała, należy wygenerować bezpłatny token i umieścić go w sekcji Format.


Na szczególną uwagę zasługuje możliwość dostosowania stylu mapy, co może być zrobione na dwa sposoby:

 • Wybór jednego z ośmiu predefiniowanych stylów w sekcji Format/Viz Settings/Map Style,

 • Wybór opcji Custom… w sekcji Format/Viz Settings/Map Style – pojawia się wtedy dodatkowe okno Style Url, w którym należy wkleić styl stworzony w Mapbox Studio.

Warto wspomnieć, że usługa Mapbox po przekroczeniu 50,000 wyświetleń mapy miesięcznie staje się usługą płatną. Niemniej jednak limit ten jest rozsądnie duży i żaden z klientów BitPeak nie zbliżył się do ustalonej w usłudze granicy.

Przykładowa implementacja Mapbox

Do przykładowej implementacji użyjemy zestaw danych dotyczący wydatków na służbę zdrowia w USA. Kroki, które wykonujemy przedstawiają się następująco:

 1. Dane zostały zaimportowane w sekcji Dane/Pobierz Dane.

 2. Wizualizacja Mapbox została zaimportowana z pliku i przeniesiona na kanwę raportu.

 3. W sekcji Format/Viz Settings został wprowadzony token dostępowy do Mapbox Studio i wybrany został styl Satellite.

 4. W sekcji Fields/Latitude i Fields/Longitude zostały wybrane dane latitude i longitude z zestawu danych, czyli dane o długości i szerokości geograficznej.

 5. W sekcji Fields/Cluster zostało wybrane pole Avg Covered Charges z zestawu danych

 6. W sekcji Format została wyłączona opcja okrąg (ang. circle) i włączona opcja klaster (ang. cluster).

 7. W sekcji Format/Cluster zostało wybrane maksimum (ang. maximum) jako funkcja agregująca (ang. Aggregation function).

 8. W celu dostosowania stylu klastra, w sekcji Format zostały zmienione:

 9. Kolor minimum (ang. Min Color) na FEC0BF, a kolor maksimum (ang. Max Color) na FF0027,

 10. Promień klastra (ang. Cluster Radius) na 30,

 11. Rozmycie (ang. Blur) na 0%,

 12. Obwód klastra (ang. Stroke Width) na 3,

 13. Powiększenie maksymalne (ang. Max Zoom) na 6.

 14. Dane mogą być również wizualizowane w różny sposób w zależności od poziomów zoomu, aby to zrobić należy:

 15. W sekcjach Fields/Color oraz Fields/Size dodać Avg Covered Charges,

 16. W sekcji Fields/Tooltips dodać Provider Id.

 17. Należy ponownie włączyć opcję Circle w sekcji Format i dokonać następujących zmian właściwości:

 18. Ustawić promień (ang. Radius) na 1,

 19. Zmienić poziom skali powiększenia (ang. Zoom scale factor) na 10,

 20. Ustawić kolor minimum (ang. Min Color) na FEC0BF, kolor średni (ang. Med Color) na FD817E, a kolor maksimum (ang. Max Color) na FF0027,

 21. Zdefinować kolor obwodu (ang. Stroke Color) na biały,

 22. Ustawić powiększenie minimalne (ang. Min Zoom) na 6. Dzięki temu, gdy wyświetlane są klastry, okręgi są ukrywane.


Ostatecznie rezultat przedstawia się następująco:


Podsumowanie

Jak widać na powyższym przykładzie, narzędzie Mapbox oferuje bardzo rozbudowane możliwości wizualizacji danych na mapie. Ich umiejętne wykorzystanie bardzo usprawnia podejmowanie decyzji biznesowych. Jako firma BitPeak kilkukrotnie wdrażaliśmy tę wizualizację w Power BI i spotykaliśmy bardzo pozytywny odbiór ze strony naszych klientów. Zachęcamy do przetestowania tego rozwiązania na przykładzie swojego biznesu, w razie potrzeb chętnie posłużymy pomocą w celu odpowiedniej konfiguracji lub udzielimy wskazówek w jaki sposób wydobyć cenne informacje z danych.


Mateusz Bargieł

BI Consultant w BitPeak

mateusz.bargiel@bitpeak.pl


172 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page