top of page

Ułatw sobie pracę stosując grupy kalkulowane w Power BIGdy zaczynamy pracę u dużego klienta, którego ilość danych oraz potrzeby raportowe są ogromne, pierwszym krokiem jest przemyślenie naszego modelu danych oraz odpowiednie założenie wszystkich dodatkowych miar tworzonych w Power BI tak, aby nasz raport był jak najbardziej przyjazny użytkownikowi, ale również deweloperowi.


Jedną z opcji usprawnienia naszej pracy jest stworzenie grup kalkulowanych, czyli krótko mówiąc grupowania wspólnych wyrażeń dla wielu miar bazowych. Działanie i założenia grup kalkulowanych najłatwiej będzie przedstawić na przykładzie. Załóżmy, że nasz klient ma potrzebę raportowania swoich danych w różnych okresach czasu. Chciałby pokazywać sprzedaż w przecięciu aktualnej daty, ale także widzieć takie dane jak sprzedaż w tym samym okresie rok wcześniej. Z doświadczenia możemy sobie jednocześnie wyobrazić, że kombinacji czasowych może być dużo więcej. Może być też więcej miar, na których klient będzie chciał obserwować zmiany w czasie, np. profit lub marża. W takiej sytuacji nagle okazuje się, że mamy setki miar, które w zasadzie nie różnią się między sobą znacząco, a ich różnicą zaczyna być jedynie to, na jakiej mierze bazowej powstaje. Poza tym w sytuacji, kiedy musimy dokonać zmiany musimy ‘przeklikać’ każdą z miar. I tu na ratunek przychodzą grupy kalkulowane!


Aby skorzystać z zalet grup kalkulowanych potrzebujemy w naszym narzędziu Power BI Desktop mieć zainstalowany Tabular Editor jako narzędzie zewnętrzne. Aby to osiągnąć wystarczy, że zainstalujemy Tabular Editor, a następnie otworzymy ponownie Power BI Desktop. Po takiej akcji powinniśmy mieć widoczne nowe narzędzie zewnętrzne.


Rys. 1 Tabular Editor w Power BI Desktop


Po otworzeniu Tabular Editor’a mamy widok na nasze tabele i miary, które stworzyliśmy. Dodatkową opcją w kategorii Tabeli jest właśnie grupa kalkulowana, którą chcemy stworzyć:


Rys. 2 Tworzenie grup kalkulowanych w Tabular Editor


Kiedy już stworzymy grupę kalkulowaną, możemy nadać jej dowolną nazwę, a następnie dodać tzw. Calculation Items, które są w uproszczeniu kolejnymi wierszami w nowo zakładanej kolumnie w naszej grupie. W przykładzie poniżej nową kolumnę nazwano Calculation Type. Każdy z wierszy w grupie kalkulowanej jest kolejno zaprojektowaną miarą. Jak widać na rysunku 2 definicja miary nie zawiera już miary bazowej do obliczenia wartości z poprzedniego roku, ale używa funkcji SELECTEDMEASURE. Pozwala to na sparametryzowanie tej miary. Na takiej samej zasadzie możemy w grupach kalkulowanych dodawać kolejne wyliczenia.


Rys. 3 Ustawienie grupy kalkulowanej


Przed dodaniem grup kalkulowanych potrzebowaliśmy dodać do wizualizacji każdą z miar, którą chcemy przedstawić:


Rys. 4 Wizualizacja bez użycia grupy kalkulowanej


Przy tworzeniu tej samej wizualizacji, ale używając już grupy kalkulowanej wystarczy, że dodamy do pól tylko miarę bazową, a kalkulacje będą wykonywały się na podstawie tego co zadeklarowaliśmy w Tabular Editorze:


Rys. 5 Wizualizacja z użyciem grupy kalkulowanej

Dodatkowo wybierając wiele miar będziemy mogli widzieć te wyliczenia dla każdej z nich:


Rys. 6 Wizualizacja z użyciem wielu miar bazowych


Takie podejście do wyliczenia miar znacznie ułatwi nam zarządzanie naszym raportem. Jednocześnie pozwoli na zmiany w mniejszej liczbie miejsc, jeśli zajdzie taka konieczność.

Zachęcam do sprawdzenia innych ciekawostek związanych z Power BI opisanych na naszym blogu oraz do śledzenia przyszłych publikacji.Monika Wróblewska

Business Intelligence Developer

monika.wroblewska@bitpeak.pl

396 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page