top of page

Wykorzystanie Change Streams jako alternatywy do Kafki lub Kinesisa dla MongoDBW podejściu do przetwarzania danych strumieniowo najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest instancja Kafki służąca za bufor między producentem danych a odbiorcą danych strumieniowych. W przypadku bazy MongoDB można pominąć osobną instancję Kafki, czy też Amazon Kinesisa, a zamiast tego wykorzystać wewnętrzny mechanizm tej bazy – Change Streams.


Change Streams, bazując na logu operacyjnym, obserwują wszelkie dokonane zmiany danych. W swoich metodach pozwalają na obserwowanie kolejnych zachodzących zmian w całej bazie danych lub poszczególnych kolekcjach oraz także obserwowanie określnych operacji, tzn. insert, update, itp. Co więcej w przypadku przerwania pobierania danych istnieje możliwość wznowienia procesowania danych od punktu przerwania wykorzystując do tego dedykowane tokeny (tzw. resume tokens).


Kiedy naszym zadaniem będzie pobranie danych z określonych kolekcji MongoDB można do tego zastosować bibliotekę pymongo. Na wstępie należy dokonać połączenia z bazą danych oraz utworzyć potrzebne obiekty:Przy pobieraniu kolejnych zmian z bazy mamy możliwość wskazania za pomocą pipeline-ów określonych kolekcji czy też określnych typów transakcji. Dodatkowo mamy możliwość jedynie pobierania zmienionych wartości w danym dokumencie lub też całych dokumentów, w których doszło do zmian. Poniższy kod obserwuje zmiany z bazy danych z dwóch określonych kolekcji, gdzie zawsze pobierane są całe dokumenty.W powyższym kodzie wskazany jest także token do wznawiania obserwowania bazy od określonego momentu. Token jest przekazywany wraz z innymi wartościami określonej zmiany jak np. czas zmiany (clusterTime), identyfikator dokumentu (documentKey), typ operacji (operationType), czy też nazwy bazy danych i kolekcji (ns). Sam token należy odkładać do osobnego miejsca przechowywania danych, który można wykorzystać przy ponownym uruchomieniu procesu od ostatniej zaobserwowanej zmiany. W przypadku przekazania pustego tokenu, obserwacja bazy danych zaczyna się od obecnego momentu.


Prosta konfiguracja Change Streams pozwala na szybkie utworzenie procesu strumieniowania danych, z pominięciem osobnej instancji Kafki czy też Kinesisa. Kolejną zaletą jest tworzenie generycznych i łatwo konfigurowalnych date pipeline-ów. Dla realnego przykładu Change Streams pozwoliły bez przeszkód utworzyć jeden pipeline służący ładowaniu danych do Date Lake z MongoDB, który można bez trudu rozszerzać o dodatkowe kolekcje bazodanowe jedynie poprzez zmianę konfiguracji. Dodatkowo jest to proces łatwo wznawialny od ostatniej przeprocesowanej zmiany, ponieważ opiera się na tokenach zapisywanych w osobnej bazie danych.Michał Dąbrowski

Junior Machine Learning Developer

michal.dabrowski@bitpeak.plŹródła:

https://www.mongodb.com/blog/post/an-introduction-to-change-streams

https://www.mongodb.com/basics/change-streams

https://docs.mongodb.com/manual/reference/change-events/#delete-event69 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page